Over Bay Hagebeek

Bay Hagebeek (1972) is schrijver, ondernemer, eigenaar van zorg- en coachingorganisatie ZinVolledig, ouder van twee kinderen, punkrocker, ervaringsdeskundig in gendertransitie en opgeleid tot (zen-) meditatieleraar.

Bay belicht in zijn werk uitvoerig de impact van (zen-)boeddhisme op het harmonieus samenleven binnen hedendaagse gemeenschappen. Zijn onderzoek richt zich op hoe deze filosofische en spirituele stroming significant kan bijdragen aan het bevorderen van betere verstandhoudingen en het kweken van wederzijds respect.

Door middel van analyses, gecombineerd met persoonlijke verhalen, toont Hagebeek overtuigend aan hoe boeddhistische principes zoals mindfulness, mededogen en het streven naar innerlijke vrede niet alleen ten goede komen aan het welzijn van het individu, maar ook een positieve invloed kunnen uitoefenen op de bredere gemeenschap.

Hagebeek’s werk is een bron voor iedereen die geïnteresseerd is in de vraag hoe spirituele praktijken concreet vorm kunnen krijgen in onze dagelijks levens en hoe ze de potentie hebben om sociale cohesie en interpersoonlijke relaties te verbeteren.